top of page

מדיניות ביטולים

תנאי שימוש באתר ומדיניות ביטולים

כללי

תנאי שימוש ורכישה אלה מגדירים את זכויותיך ואת חובותיך בעת השימוש, הגלישה וכן בעת הזמנת שירותים ו/או מוצרים באתר של הסטייליסטית - זוהר שובל stylist-it.com (“האתר”). לצרכי הנוחות בלבד נוסחו תנאי השימוש שלהן בלשון נקבה, אולם הם מכוונים לשני המינים.

עליך לעיין בתנאי השימוש בקפידה, ולפני כל פעולה ו/או רכישה באתר מפני שתנאים אלו מהווים הסכם מחייב בינך לבין זוהר שובל ח.פ. 033077579 (“החברה”) אשר מפעילה את האתר. אם מסיבה כלשהי אינך מסכימה לתנאי כלשהו מתנאי שימוש אלו עליך להימנע משימוש כלשהו באתר ולהימנע מרכישה או הזמנה של מוצרים דרך האתר.
האתר מאפשר לבצע רכישות של מגוון שירותים ומוצרים, לרבות: ערכות קלפים, וכן הרצאות, מפגשים ופעילויות אחרות (להלן יחדיו: “שירותים”) וכן מוצרים נוספים אשר יוצעו מעת לעת לרכישה באמצעות האתר (להלן יחדיו, “המוצרים”).
רכישות מוצרים על ידך באתר מותנית בכך שעליך להיות בת 18 לפחות בעת ביצוע הרכישה, וכן בכך שבבעלותך כרטיס אשראי תקף שניתן לחייבו ולסולקו בישראל, וחברת כרטיסי האשראי שהנפיקה אותו אישרה את עסקת הרכישה שביצעת.
החברה איננה מתחייבת כי בכל עת המוצרים המפורסמים באתר לרכישה אכן יהיו זמינים לרכישה ו/או קיימים במלאי.


אספקה הזמנות ומשלוחים

החברה תספק לך את המוצרים שהזמנת, בתנאי שהמוצר שהזמנת זמין לרכישה /ואו קיים במלאי שבידי החברה.
אם המוצרים שהזמנת אינם זמינים לרכישה (על אף שהם מופיעים באתר) ו/או אזלו מהמלאי ו/או מכל סיבה שהיא אין באפשרות החברה לספק לך אותם, אזי, תבוטל המכירה ותימסר לך על כך הודעה תוך 7 ימי עסקים וכרטיס האשראי שלך לא יחויב. אולם, אם חויבת בטעות, את מתבקשת להודיע לנו ואנו נדאג לזיכוי מתאים. אם המלאי צפוי להתחדש תימסר לך על כך הודעה מטעם החברה בה יפורט מתי למיטב הערכתה של החברה יחודש המלאי ותינתן לך הבחירה אם להשלים את הרכישה או לבטלה.
אם חברת כרטיסי האשראי לא אישרה את חיובך, החברה לא תהיה חייבת לספק לך את המוצרים שהזמנת.
הגלישה באתר אינה מחייבת הזדהות או הזנת פרטים אודותיך. אולם כדי להזמין מוצרים באמצעות האתר, עליך להזין בטפסים המיועדים לכך בתהליך ההזמנה את הפרטים הבאים: מספר זיהוי, שם פרטי ושם משפחה, מספר טלפון, כתובת מלאה וכתובת דואר אלקטרוני. מוטלת עליך האחריות הבלעדית לוודא הפרטים שהזנת בעת ההזנה הינם מלאים מדויקים ונכונים.

אם נתקלת בבעיה או בתקלה בעת ביצוע רכישה או אם לאחר ביצוע רכישה באתר ולפני שהמוצר נשלח אליך תבקשי לשנות את פרטי המשלוח עליך לפנות אל נציגת החברה בווצאפ במספר 052-3794494 ונציגת החברה תשתדל לברר את מקור התקלה ולסייע בביצוע ההזמנה או השינוי המבוקש.המוצרים יוצאים מאיתנו בין 5-7 ימים לאחר ביצוע ההזמנה וזאת עקב תלות במלאי.


משלוחים

המוצרים נשלחים באמצעות דואר ישראל ומגיעים בין 3-10 ימי עסקים מרגע יציאת המשלוח. יודגש כי זמני האספקה אינם ניתנים לבקרה ע"י החברה ואינם בשליטתה והינך מצהירה כי לא תהיה לך כל טענה כנגד החברה עקב שיבושים באספקה באמצעות דואר ישראל. 
במידה וההזמנה היא עבור אדם אחר יש לציין את פרטי הדואר ומספר הטלפון של מקבל המשלוח.קיימת אפשרות לאיסוף עצמי של המשלוח מחריש וזאת באמצעות תיאום בווצאפ: 052-3794494


פרטיות

הפרטים האישיים שמסרת ותמסרי בעת ההזמנה, יישמרו במאגר המידע של החברה. אף שאינך חייבת לפי החוק למסור לנו פרטים אלה, לא נוכל לטפל ברכישות באתר בלעדיהם. החברה לא תעביר את פרטיך האישיים לגורמים אחרים.
אם בעת ביצוע ההזמנה תמסרי פרטים שגויים ו/או לא מלאים ו/או לא מדויקים החברה לא תוכל להבטיח שהמוצרים יגיעו אליך ו/או יגיעו אליך במועד. במקרה שהמוצרים יחזרו אלינו בגלל פרטים שגויים ו/או לא מלאים ו/או לא מדויקים שמסרת או כיוון שהחבילה לא נדרשה, תחויבי בתשלום בגין דמי משלוח וטיפול. אנא הקפידי למלא פרטים מדויקים ועדכניים.

 

אחריות

אחריות למוצרי קלפים פגומים 
החברה עושה מאמצים כדי שערכות הקלפים שתקבלי יגיעו אליך במצב חדש כפי שיצאו אליך מהחברה. יחד עם זאת יתכנו תקלות בעת משלוח המוצרים אליך שאינן בשליטת החברה. אם מסיבה כלשהי המוצר נפגם בדרכו אליך, החברה תשלח לך על חשבונה את המוצר שנפגם בכפוף למשלוח של תמונת המוצר הפגום לנציג החברה בווצאפ 0523794494 בכל מקרה החברה לא תישא באחריות כלפיך בגין תקלות או שיבושים במשלוח, ובלבד שציינה על גבי החבילה את השם והכתובת כפי שהופיעו בהזמנתך.


אחריות על בגדים
 ופרטי לבוש
החברה אינה מספקת אחריות לבגדים ופרטי לבוש.
החברה אינה מייצרת את הבגדים ופרטי הלבוש המוצעים למכירה בסטודיו, ולא תישא באחריות בשום מקרה של נזק ישיר או עקיף שנגרם עקב שימוש במוצר המסופק על-ידה. החברה לא תישא באחריות בגין נזקים שנגרמו כתוצאה משימוש שאינו השימוש הסביר במוצריה. 

בגדים ופרטי לבוש יד שניה הנמכרים בסטודיו הינם מוצרים משומשים. החברה עושה כל מאמץ לוודא את תקינותם של מוצרים אלו ומניעת פגמים. יחד עם זאת, יתכן בלאי טבעי או מואץ של מוצרים משומשים, וללקוחות לא תהיה כל טענה ו/או תביעה כנגד בעלת האתר בקשר לכך.
בכל מקרה בעלת האתר לא תישא באחריות בשיעור גבוה מהמחיר אשר שולם ע"י הלקוחה.מדיניות ביטולים

ביטול עסקה עקב פגם במוצר תותר בתוך ארבעה-עשר (14) ימים ממועד ביצוע האספקה ללקוח, בתנאים הבאים:
-הצגת הוכחת קנייה המעידה על קניית המוצר ותאריך הרכישה;
-המוצר הוחזר לחברה בשלמותו, ומבלי שנעשה בו שימוש. במקרה של פריט לבוש, על התווית להיות מחוברת לבגד;
-במידה והביטול הוא בשל פגם -הפגם שהיה קיים במוצר בעת הרכישה ולא נגרם בשל שימוש בו.

למען הסר ספק, במקרים הבאים לא תתקבל הודעת ביטול עסקה ולא יינתן החזר כספי:
-בגין ביטול עסקה של מוצר שכבר נעשה בו שימוש. לתשומת ליבך, הסרת תווית מפריט לבוש הינה הוכחה לשימוש בפריט הלבוש.
-בגין ביטול עסקה של מוצר שמחירו אינו עולה על 50 ₪. 

בהחזרה של מוצר ינוכו 5% מסך העסקה או 100 ₪, לפי הנמוך מביניהם, כדמי ביטול.
האחריות להחזרת המוצר, לרבות העלויות הכרוכות בכך, מוטלת על הלקוחה.
החזר כספי עקב ביטול עסקה יבוצע לאמצעי התשלום ממנו בוצעה הרכישה על פי כל דין ולפי מועדי חברת האשראי. למען הסר ספק, ההחזר הכספי יבוצע לפי התשלום אשר שולם בפועל. 
בנוסף לדמי הביטול כמצוין בסעיף 47 לעיל, רשאית החברה לגבות מלקוח שביטל עסקה באשראי עמלת ביטול עסקה באשראי בגובה עמלת הביטול אשר נגבית מבעלת האתר ע"י חברת האשראי.
באם רצונך בהחלפת המוצר המוחזר במוצר אחר, ההחלפה תיעשה בתוך 14 ימים מיום הרכישה , או 5 ימים בזמן סייל, בכפוף להחזרת המוצר שנרכש.
הזכות להחזיר מוצר כפופה לסייגים נוספים כאמור בסעיף 14ג' לחוק הגנת הצרכן, תשמ"א-1981.

א. ביטול רכישת בגדים ופרטי לבוש – תעשה על פי חוק בתוך 14 ימים מקבלת המוצר. ניתן להחזיר את הפריט בתיאום מראש לחריש. בעת הביטול ייגבו דמי ביטול בשיעור של 5% או 100 ש”ח לפי הנמוך מבינהם. 

ב. ביטול רכישת ערכות קלפים 
– תעשה על פי חוק בתוך 14 ימים מקבלת המוצר. ניתן להחזיר את ערכת הקלפים בתיאום מראש לחריש. בעת הביטול ייגבו דמי ביטול בשיעור של 5% או 100 ש”ח לפי הנמוך מבינהם. דמי ביטול אלו כוללים גם את דמי המשלוח של המוצרים מהעסק לצרכן. 

ג. תנאי ביטול רכישת פעילויות (הרצאות/סדנאות) – ע"פ תקנות הגנת הצרכן (ביטול עסקה), התש"ע– 2010, פרק הזמן בו ניתן לבטל עסקה הוא 14 יום מרגע ביצועה ובלבד שהביטול יעשה פחות מ 14 ימים קודם למועד תחילת השירות. בפרק הזמן בו ניתן לבטל עסקה יחויב המבטל בדמי ביטול של 5% מערך העסקה אך לא יותר מ 100 ₪. בפרק הזמן שלאחר 14 יום ממועד ביצוע העסקה או ב 14 הימים קודם למועד תחילת השירות לא ניתן לבטל אותה כלל.


קניין רוחני

החברה הינה בעלת זכויות הקניין הרוחני, לרבות זכויות יוצרים באתר ובתכנים הכלולים בו, למעט חלקים באתר שבהם בעלת האתר הינה מורשה ע"פ רישיון ו/או הסכם לעיצובם. זכויות היוצרים יכללו, בין היתר, את העיצוב הגרפי של האתר, מבנה האתר, מרכיבי האתר, התמונות והטקסטים המופיעים באתר ושם האתר.
התכנים והמוצרים המופיעים באתר נועדו לשימוש פרטי ואישי בלבד וכל שימוש מסחרי בהם ללא קבלת הסכמתה מראש ובכתב של בעלת האתר הינו אסור.
אין להעתיק, לפרסם, להפיץ, לשכפל, לשנות, לעבד, למכור, להציג בפומבי, בשלמות ו/או כל חלק מהאתר ו/או מהתכנים המופיעים בו ו/או לעשות כל פעולה, במישרין או בעקיפין, המהווה הפרה או פגיעה בקניין הרוחני של החברה, ללא קבלת הסכמה מראש ובכתב של החברה.


שירות לקוחות

לבירורים ולשאלות נוספות ניתן לפנות לנציגי השירות של החברה באמצעות פנייה בווצאפ למספר: 052-3794494

החברה שומרת לעצמה את הזכות לשנות את התקנון מפעם לפעם על פי שיקול דעתה הבלעדי וזאת ללא צורך במתן התראה ו/או הודעה מוקדמת.


 

bottom of page